PHƯƠNG TIỆN ĐI VÀO VÀ TRỞ RA

Từ ngày
Đến ngày
Huyện/ TX/ TP
Xã phường
STT Biển số Loại phương tiện Địa chỉ xuất phát Địa chỉ nơi đến Thời gian vào Chốt vào Các điểm dừng Thời gian dự kiến ra Dự kiến chốt ra Thời gian ra Chốt ra
1 81D-113510 Xe máy Buôn Ta Ly, Ea Sol, Ea H'leo, Đăk Lăk Thôn Đoàn Kết, Ia Hiao, Phú Thiện, Gia Lai 16/12/2021 10:12 Chốt 4: Xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa Phú Thiện - Xã Ia Hiao - Thôn Đoàn Kết 17/12/2021 10:12:00 Chốt 4: Xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa
2 47C-17541 Xe tải Thôn 6, Ea Ral, Ea H'leo, Đăk Lăk Thôn Tân Phú, Ia Hiao, Phú Thiện, Gia Lai 16/12/2021 03:00 Chốt 4: Xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa Phú Thiện - Xã Ia Hiao - Thôn Tân Phú 16/12/2021 05:00:00 Chốt 4: Xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa
3 81D-112393 Xe máy Chợ Ea Hiao, Ea Hiao, Ea H'leo, Đăk Lăk Thôn Đoàn Kết, Ia Hiao, Phú Thiện, Gia Lai 16/12/2021 10:12 Chốt 4: Xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa Phú Thiện - Xã Ia Hiao - Thôn Đoàn Kết 17/12/2021 10:12:00 Chốt 4: Xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa
4 81D-112393 Xe máy Chợ Ea Hiao, Ea Hiao, Ea H'leo, Đăk Lăk Thôn Tân Phú, Ia Hiao, Phú Thiện, Gia Lai 15/12/2021 10:00 Chốt 4: Xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa Phú Thiện - Xã Ia Hiao - Thôn Đoàn Kết 16/12/2021 10:00:00 Chốt 4: Xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa
5 81L-110525 Xe máy Buôn Ta Ly, Ea Sol, Ea H'leo, Đăk Lăk Thôn Đoàn Kết, Ia Hiao, Phú Thiện, Gia Lai 15/12/2021 11:00 Chốt 4: Xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa Phú Thiện - Xã Ia Hiao - Thôn Đoàn Kết 16/12/2021 11:00:00 Chốt 4: Xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa
6 47C-24362 Xe tải Buôn Kniêr, Tân Tiến, Krông Buk, Đăk Lăk Bôn Chư Plah Jai, Ia Hiao, Phú Thiện, Gia Lai 15/12/2021 12:00 Chốt 4: Xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa Phú Thiện - Xã Ia Hiao - Bôn Chư Plah Jai 15/12/2021 15:00:00 Chốt 4: Xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa
7 77C-19833 Xe tải Hoài ân Xã chư á 15/12/2021 10:00 Chốt 1: Xã Song An, thị xã An Khê TP.Pleiku - Chư Á - Thôn 1 15/12/2021 16:00:00 Chốt 1: Xã Song An, thị xã An Khê
8 77G-00052 Xe khách Qui nhơn Xã chư á 15/12/2021 09:00 Chốt 1: Xã Song An, thị xã An Khê TP.Pleiku - An Phú - Thôn 2 15/12/2021 15:00:00 Chốt 1: Xã Song An, thị xã An Khê
9 47C-01200 Xe tải Buôn Chăm, Ea Sol, Ea H'leo, Đăk Lăk Bôn Mi Hoan, Ia Hiao, Phú Thiện, Gia Lai 15/12/2021 13:00 Chốt 4: Xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa Phú Thiện - Xã Ia Hiao - Bôn Mi Hoan 17/12/2021 13:00:00 Chốt 4: Xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa
10 81C-16731 Xe tải Mỹ Hạnh, Bắc Đức Hào, Long An Bôn Ơi Hly, Ia Hiao, Phú Thiện, Gia Lai 14/12/2021 02:30 Chốt 4: Xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa Phú Thiện - Xã Ia Hiao - Bôn Ơi Hly 16/12/2021 02:30:00 Chốt 4: Xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa
11 47C-17541 Xe tải Thôn 6, Ea Ral, Ea H'leo, Đăk Lăk Thôn Tân Phú, Ia Hiao, Phú Thiện, Gia Lai 13/12/2021 00:00 Chốt 4: Xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa Phú Thiện - Xã Ia Hiao - Thôn Tân Phú, Ia Hiao, Phú Thiện, Gia Lai 13/12/2021 01:00:00 Chốt 4: Xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa
12 77G-00003 Xe khách Bình Định Gia Lai 13/12/2021 09:44 Chốt 1: Xã Song An, thị xã An Khê TP.Pleiku - Phù Đổng 13/12/2021 13:44:00 Chốt 1: Xã Song An, thị xã An Khê
13 81E-20639 Ô tô con Bình Định Gia Lai 13/12/2021 10:20 Chốt 1: Xã Song An, thị xã An Khê TP.Pleiku - Phù Đổng 13/12/2021 14:20:00 Chốt 1: Xã Song An, thị xã An Khê
14 81D-12393 Xe Máy Chợ Ea Hiao, Ea Hiao, Ea H'leo, Đăk Lăk Thôn Đoàn Kết, Ia Hiao, Phú Thiện, Gia Lai 12/12/2021 15:00 Chốt 4: Xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa Phú Thiện - Xã Ia Hiao - Thôn Đoàn Kết 13/12/2021 15:00:00 Chốt 4: Xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa
15 81C-19144 Xe tải Tân Thắng, Cư Jut, Đăk Nông Thôn Tân Phú, Ia Hiao, Phú Thiện, Gia Lai 12/12/2021 22:00 Chốt 4: Xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa Phú Thiện - Xã Ia Hiao - Thôn Tân Phú 14/12/2021 22:00:00 Chốt 4: Xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa
16 51G-64030 Ô tô con Hồ Chí Minh Gia Lai 11/12/2021 11:52 Chốt 3: Xã Ia Le, huyện Chư Pưh TP.Pleiku - Phù Đổng 11/12/2021 15:52:00 Chốt 3: Xã Ia Le, huyện Chư Pưh
17 81A-22923 Ô tô con Bình Định gia Lai 11/12/2021 18:25 Chốt 1: Xã Song An, thị xã An Khê TP.Pleiku - Phù Đổng 11/12/2021 22:25:00 Chốt 1: Xã Song An, thị xã An Khê
18 81C-16731 Xe tải Đường 2 Xuyến Lý, Mỹ Hạnh, Đức Hoà, Long An Bôn Ơi Hly, Ia Hiao, Phú Thiện, Gia Lai 10/12/2021 04:00 Chốt 4: Xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa Phú Thiện - Xã Ia Hiao - Bôn Ơi Hly 12/12/2021 04:00:00 Chốt 4: Xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa
19 82C-02574 Xe công ten nơ Qui nhơn Xã chư á 10/12/2021 08:32 Chốt 1: Xã Song An, thị xã An Khê TP.Pleiku - Chư Á - Thôn 1 10/12/2021 16:32:00 Chốt 2: Xã Ia Khươl, huyện Chư Păh
20 82H-00012 Xe công ten nơ Qui nhơn Xã chư á 10/12/2021 08:32 Chốt 1: Xã Song An, thị xã An Khê TP.Pleiku - Chư Á - Thôn 1 10/12/2021 16:32:00 Chốt 2: Xã Ia Khươl, huyện Chư Păh
21 47C-01200 Xe tải Buôn Chăm, Ea Sol, Ea H'leo, Đăk Lăk Bôn Mi Hoan, Ia Hiao, Phú Thiện, Gia Lai 10/12/2021 11:30 Chốt 4: Xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa Phú Thiện - Xã Ia Hiao - Bôn Mi Hoan 13/12/2021 11:30:00 Chốt 4: Xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa
22 81D-122921 Xe máy Chợ Ea Sol, Ea Sol, Ea H'leo, Đăk Lăk Thôn Đoàn Kết, Ia Hiao, Phú Thiện, Gia Lai 09/12/2021 11:12 Chốt 4: Xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa Phú Thiện - Xã Ia Hiao - Thôn Đoàn Kết 10/12/2021 11:12:00 Chốt 4: Xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa
23 77A-19552 Ô tô con Bình Định Gia Lai 09/12/2021 07:19 Chốt 1: Xã Song An, thị xã An Khê TP.Pleiku - Phù Đổng - 33/24 Ngô Gia Khảm 09/12/2021 11:19:00 Chốt 1: Xã Song An, thị xã An Khê
24 47D-00897 Xe bán tải Đắk Lắk Gia Lai 09/12/2021 13:38 Chốt 3: Xã Ia Le, huyện Chư Pưh TP.Pleiku - Phù Đổng 09/12/2021 17:38:00 Chốt 3: Xã Ia Le, huyện Chư Pưh
25 81C-11886 Xe tải Cát Hương, Phù Cát, Bình Định Thôn Điểm 9, Ia Hiao, Phú Thiện, Gia Lai 08/12/2021 10:00 Chốt 1: Xã Song An, thị xã An Khê Phú Thiện - Xã Ia Hiao - Thôn Điểm 9 08/12/2021 12:00:00 Chốt 1: Xã Song An, thị xã An Khê
26 86a-15484 Ô tô con Tphcm Gialai 08/12/2021 13:40 Chốt 3: Xã Ia Le, huyện Chư Pưh TP.Pleiku - Phù Đổng 08/12/2021 17:40:00 Chốt 1: Xã Song An, thị xã An Khê
27 50H-04761 Xe tải Bôn Cư Nuê, Hoà Xuân, Buôn Ma Thuật, Đăk Lăk Bôn Mi Hoan, Ia Hiao, Phú Thiện, Gia Lai 07/12/2021 12:11 Chốt 3: Xã Ia Le, huyện Chư Pưh Phú Thiện - Xã Ia Hiao - Bôn Mi Hoan 07/12/2021 14:11:00 Chốt 3: Xã Ia Le, huyện Chư Pưh
28 77c- 13375 Xe tải Sa thầy Kon Tum Trại bò ia Púch 07/12/2021 08:20 Chốt 2: Xã Ia Khươl, huyện Chư Păh Chư Prông - Ia Púch 07/12/2021 12:20:00 Chốt 2: Xã Ia Khươl, huyện Chư Păh
29 81B-01962 Xe khách Bình Định Gia Lai 07/12/2021 20:24 Chốt 1: Xã Song An, thị xã An Khê TP.Pleiku - Phù Đổng - Ngô Thì Nhậm 08/12/2021 00:24:00 Chốt 1: Xã Song An, thị xã An Khê
30 81F-00070 Xe bán tải Đắk Lắk Gia Lai 07/12/2021 21:05 Chốt 3: Xã Ia Le, huyện Chư Pưh TP.Pleiku - Phù Đổng - 160 Trường Chinh 08/12/2021 01:05:00 Chốt 3: Xã Ia Le, huyện Chư Pưh
31 81C-19144 Xe tải Tam Thắng, Cư Jut, Đăk Nông Thôn Tân Phú, Ia Hiao, Phú Thiện, Gia Lai 07/12/2021 21:09 Chốt 4: Xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa Phú Thiện - Xã Ia Hiao - Thôn Tân Phú 09/12/2021 21:09:00 Chốt 4: Xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa
32 81C-17435 Xe tải Đăk lăk Xã chư á 06/12/2021 07:30 Chốt 3: Xã Ia Le, huyện Chư Pưh TP.Pleiku - Chư Á - 738 lê duẩn 06/12/2021 15:30:00 Chốt 3: Xã Ia Le, huyện Chư Pưh
33 77G-00029 Xe khách Hoài ân Xã chư á 06/12/2021 10:30 Chốt 1: Xã Song An, thị xã An Khê TP.Pleiku - Chư Á - Thôn 1 06/12/2021 14:30:00 Chốt 1: Xã Song An, thị xã An Khê
34 29C-39515 Xe bán tải Bình Định Gia Lai 06/12/2021 16:58 Chốt 1: Xã Song An, thị xã An Khê TP.Pleiku - Phù Đổng - 83 Trường Chinh 06/12/2021 20:58:00 Chốt 1: Xã Song An, thị xã An Khê
35 47C-17541 Xe tải Thôn 6, Ea Ral, Ea H'leo, Đăk Lăk Thôn Tân Phú, Ia Hiao, Phú Thiện, Gia Lai 06/12/2021 22:50 Chốt 4: Xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa Phú Thiện - Xã Ia Hiao - Thôn Tân Phú 07/12/2021 00:50:00 Chốt 4: Xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa
36 47H-00358 Xe tải TDP 14, Ea Hrăng, Ea H'leo, Đăk Lăk. Thôn Tân Phú, Ia Hiao, Phú Thiện, Gia Lai 05/12/2021 11:00 Chốt 4: Xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa Phú Thiện - Xã Ia Hiao - Thôn Tân Phú 05/12/2021 13:00:00 Chốt 4: Xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa
37 81F-00070 Xe khách Bến xe tỉnh Đăk Lăk Bến xe tỉnh Đăk Lăk 05/12/2021 21:14 Chốt 3: Xã Ia Le, huyện Chư Pưh TP.Pleiku - Phù Đổng 06/12/2021 00:14:00 Chốt 3: Xã Ia Le, huyện Chư Pưh
38 65C-02779 Xe tải Hoà Phú, Định Thành, Thoái Sơn, An Giang Thôn Điểm 9, Ia Hiao, Phú Thiện, Gia Lai 04/12/2021 14:45 Chốt 4: Xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa Phú Thiện - Xã Ia Hiao - Thôn Điểm 9 04/12/2021 17:45:00 Chốt 4: Xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa
39 77h-01746 Xe tải Bình Định Gia Lai 03/12/2021 15:08 Chốt 1: Xã Song An, thị xã An Khê TP.Pleiku - Phù Đổng 03/12/2021 19:08:00 Chốt 1: Xã Song An, thị xã An Khê
40 79c-07080 Krong nang dak lak Trại bò iapuch 03/12/2021 08:00 Chốt 3: Xã Ia Le, huyện Chư Pưh 03/12/2021 12:00:00 Chốt 3: Xã Ia Le, huyện Chư Pưh
Hiển thị #