Phương tiện đi ngang qua

STT Biển số Loại phương tiện Địa chỉ
xuất phát
Địa chỉ
nơi đến
Thời gian vào Chốt vào Thời gian dự kiến ra Chốt ra dự kiến
1 47p-1598 Xe tải Đăklăk Kontum 10/11/2021 16:57 Chốt 1: Xã Song An, thị xã An Khê 11/11/2021 00:57:00 Chốt 3: Xã Ia Le, huyện Chư Pưh
2 47A-_22275 Ô tô con Đăklăk Kon tum 09/11/2021 09:55 Chốt 3: Xã Ia Le, huyện Chư Pưh 09/11/2021 11:55:00 Chốt 3: Xã Ia Le, huyện Chư Pưh
3 77G-00010 Xe khách Bình định Sao mai 06/11/2021 11:02 Chốt 1: Xã Song An, thị xã An Khê 06/11/2021 12:02:00 Chốt 1: Xã Song An, thị xã An Khê
4 60a-40387 Ô tô con đồng nai nghệ an 06/11/2021 22:58 Chốt 3: Xã Ia Le, huyện Chư Pưh 06/11/2021 22:58:00 Chốt 2: Xã Ia Khươl, huyện Chư Păh
5 51H-91512 Ô tô con Đắk Lắk Gia Lai 05/11/2021 14:44 Chốt 2: Xã Ia Khươl, huyện Chư Păh 05/11/2021 18:44:00 Chốt 2: Xã Ia Khươl, huyện Chư Păh

Phương tiện đi vào và trở ra

STT Biển số Loại phương tiện Địa chỉ xuất phát Địa chỉ nơi đến Thời gian vào Chốt vào Thời gian dự kiến ra Chốt ra dự kiến
1 81D-113510 Xe máy Buôn Ta Ly, Ea Sol, Ea H'leo, Đăk Lăk Thôn Đoàn Kết, Ia Hiao, Phú Thiện, Gia Lai 16/12/2021 10:12 Chốt 4: Xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa 17/12/2021 10:12:00 Chốt 4: Xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa
2 47C-17541 Xe tải Thôn 6, Ea Ral, Ea H'leo, Đăk Lăk Thôn Tân Phú, Ia Hiao, Phú Thiện, Gia Lai 16/12/2021 03:00 Chốt 4: Xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa 16/12/2021 05:00:00 Chốt 4: Xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa
3 81D-112393 Xe máy Chợ Ea Hiao, Ea Hiao, Ea H'leo, Đăk Lăk Thôn Đoàn Kết, Ia Hiao, Phú Thiện, Gia Lai 16/12/2021 10:12 Chốt 4: Xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa 17/12/2021 10:12:00 Chốt 4: Xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa
4 81D-112393 Xe máy Chợ Ea Hiao, Ea Hiao, Ea H'leo, Đăk Lăk Thôn Tân Phú, Ia Hiao, Phú Thiện, Gia Lai 15/12/2021 10:00 Chốt 4: Xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa 16/12/2021 10:00:00 Chốt 4: Xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa
5 81L-110525 Xe máy Buôn Ta Ly, Ea Sol, Ea H'leo, Đăk Lăk Thôn Đoàn Kết, Ia Hiao, Phú Thiện, Gia Lai 15/12/2021 11:00 Chốt 4: Xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa 16/12/2021 11:00:00 Chốt 4: Xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa

Phương tiện đi vào và ở lại

STT Biển số Loại phương tiện Địa chỉ xuất phát Địa chỉ nơi đến Thời gian vào Chốt vào Xác nhận đến địa bàn
1 81T-11801 Xe máy Khu phố 8, phường Long bình, Biên Hòa, Đồng Nai Thôn Tân Phú, Ia Hiao, Phú Thiện, Gia Lai 16/12/2021 12:12 Chốt 4: Xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa Chưa xác nhận
2 81M-3946 Xe tải Thôn 11, xã Ea Wy, Ea H'leo, Đăk Lăk Bôn Ơi Hly, Ia Hiao, Phú Thiện, Gia Lai 15/12/2021 13:00 Chốt 4: Xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa Chưa xác nhận
3 81L-110525 Xe máy Buôn Ta Ly, Ea Sol, Ea H'leo, Đăk Lăk Thôn Đoàn Kết, Ia Hiao, Phú Thiện, Gia Lai 13/12/2021 12:00 Chốt 4: Xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa Chưa xác nhận
4 81M-06158 Xe máy Phường Phạm Ngũ Lào, Quận 1, TP HCM Bôn Chư Knông, Ia Hiao, Phú Thiện, Gia Lai 11/12/2021 02:00 Chốt 4: Xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa Chưa xác nhận
5 81T-44944 Xe máy 45 Mai Nai Đế, Phường 6, TP Đà Lạt, Lâm Đồng Thôn Đoàn Kết, Ia Hiao, Phú Thiện, Gia Lai 11/12/2021 16:00 Chốt 4: Xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa Chưa xác nhận